Technické, provozní a stavební služby:

 

 • vedení a kontrola technické dokumentace nemovitosti ve správ
 • zabezpečení a provádění pravidelných revizí,
 • zabezpečení a kontrola všech technologií ve společných prostorách nemovitosti,
 • zajištění dodávek tepla, teplé vody, studené vody, elektrické energie, plynu a odvodu odpadů,
 • odečty indikátorů, vodoměrů a měřičů tepla,
 • zajištění rozúčtování nákladů na teplo, teplou vodu, studenou vodu pro objekt a jednotlivé vlastníky,
 • zajištění odvozu odpadů,
 • zajištění havarijní NON STOP služby, 
 • zajištění provozu výtahu,
 • pravidelné prohlídky domu (informovanost výboru SVJ a návrhy řešení při zjištění skutečností),
 • zajištění oprav a údržby nemovitosti,
 • informace pro vlastníky (nástěnková služba, korespondence),
 • zajištění pojištění nemovitosti a vyřizování likvidací pojistných událostí,
 • zajištění vyřizování reklamací
 • kontrola termínů a kvality provedených oprav a služeb
 • účast na schůzích a shromážděních SVJ, bytových družstev a dalších subjektů.