Právní servis, inženýrská činnost

Právní servis:

 • převody nemovitostí,
 • pomoc a poradenství při zakládání SVJ a při přechodu a změně BD na SVJ,
 • vypracování prohlášení vlastníka podle zákona č.72/1994 Sb.
 • zajištění notářských zápisů,
 • sepisování smluv a ověřování podpisů,
 • zřizování zástavních práv a věcných břemen,
 • vymáhání pohledávek a zastupování u soudu,
 • zakládání běžných, termínovaných a jiných účtů v bankách.

 

Inženýrská činnost:

 • analýza zakázky,
 • specifikace nákladů a rozsahu prací,
 • spolupráce s architektem a projektantem,
 • příprava podkladů pro stavební úřad,
 • odborné posouzení zakázek,
 • zajištění dohledu při prováděných činností,
 • zajištění kalkulace a kontroly cen,
 • zajištění odborných znaleckých posudků,
 • zajištění kolaudačních řízení.