Ostatní služby - zabezpečení objektu, realitní činnost:

 

  • zařizování veškerých záležitostí při změně správce nemovitosti,
  • řízení cash flow a informovanost o novelizacích souvisejících zákonů,
  • monitorování oprávněnosti užívání bytových a nebytových prostor,
  • archivace dokumentů,
  • zajištění služeb certifikované bezpečnostní agentury,
  • fyzická ostraha objektů,
  • zabezpečení kamerových systémů a elektronické a požární signalizace,
  • docházkový systém, PCO,
  • provoz recepce aj.,
  • realitní činnost - zprostředkování prodeje a pronájmu bytových a nebytových prostor.